23 มีนาคม 2552

วัดส่งเสริมสุขภาพ


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อสม. และชาวบ้าน ประชาคมร่วมกันคัดเลือกและพัฒนาวัดบ้านโคกอุดม ต.พรเจริญ เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพของอำเภอพรเจริญ และดำเนินการตามกระบวนการวัดส่งเสริมสุขภาพต่อไป มี.ค.52

คลังบทความของบล็อก