09 มกราคม 2560

ฐานยิงสนับสนุนอิทธิ อ เขาค้อ จ เพชรบูรณ์ไปตามรอยสหายผู้ก่อการดี การต่อสู้การกดขี่ทางชนชั้นชาวนาในอดีต แต่ไปยังไม่ถึงรัง หมดเวลาก่อน “พิพิธภัณฑ์อาวุธฐานยิงสนันสนุนอิทธิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งบนสมรภูมิเขาค้อแห่งนี้ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธยุโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสู้รบ
คลังบทความของบล็อก