05 มกราคม 2560

มาเที่ยวชมธรรมชาติที่พระตำหนักเขาค้อ
พระตำหนักเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่บนเขาย่า สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,100 เมตร เป็นเขาที่สูงที่สุดในบริเวณเขาค้อ ทางขึ้นที่ค่อนข้างลาดชัน ต้องใช้รถยนต์ที่มีกำลังดีในการขึ้นไปเที่ยวชม ซึ่งนอกจากการเที่ยวชมพระตำหนักภายใน และสวนดอกไม้แล้ว ยังสามารถชมวิวมุมสูงได้จากบริเวณจุดชมวิวคลังบทความของบล็อก