26 มีนาคม 2558

พัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านโคกอุดม


ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญประชุมกรรมการตำบลพรเจริญ ดูสถานที่ รื้อฟื้นพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านโคกอุดม เป็นตัวแทนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตำบลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก