28 มิถุนายน 2557

เปิดใจสุนัย ต่อกรณีการรัฐประหารและองค์กรเสรีไทย

ผู้แทนราษฎร สุนัย จุลพงศธร สนับสนุนองค์การเสรีไทย ล้มคณะเผด็จการทหาร ก่อนที่จะทำประเทศเสียหายไปมากกว่านี้

คลังบทความของบล็อก