27 ตุลาคม 2556

โครงการสำรวจข้อมูลประชากรปี 2557ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน เพื่อสำรวจข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ บันทึก UPdate ข้อมูลบุคคล(แฟ้ม PERSON)ในโปรแกรม HOSXP เร่งดำเนินการและส่งออกข้อมูลให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพภายใน 31 ตุลาคม 2556 เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานปี 2557  

คลังบทความของบล็อก