09 มิถุนายน 2553

ทีมฆ่าแก้วสมบูรณ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก2553
PCUพรเจริญ ร่วมกับทีมฆ่าแก้วสมบูรณ์ ออกปฏิบัติการฆ่ายุงและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่ชุมชนบ้านแก้วสมบูรณ์ พรเจริญ หนองคาย เมื่อเมษายน 2553

คลังบทความของบล็อก