30 กันยายน 2555

เยี่ยมบ้านฉีดยาให้ผู้ป่วยจิตเวช

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ เยี่ยมบ้านฉีดยาให้ผู้ป่วยจิตเวช ที่ไม่ยอมมารับยาที่โรงพยาบาล

คลังบทความของบล็อก