14 พฤศจิกายน 2558

ร่วมบุญกฐินที่วัดเทพนิมิตร ต,พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ8 พ.ย. 58 ร่วมบุญกฐินที่วัดเทพนิมิตร ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันนี้รวบรวมยอดของโรงพยาบาลพรเจริญได้ 5,509 บาท ยอดรวมทั้งหมดได้หนึ่งล้านหกแสนเก้าพันกว่าบาทคลังบทความของบล็อก