30 ตุลาคม 2558

อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
30 ต.ค. 58 ตำบลพรเจริญ จัดการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ โครงการส่งเสริม ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตำบลพรเจริญ ปี 2558 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน โรงพยาบาลพรเจริญ วันนี้พบผู้สูงอายุท่านหนึ่งอยู่ในศีลในธรรม สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ มีประสบการณ์สามารถสื่อสารกับเทพและสิ่งที่มองไม่เห็นได้ มีความสามารถในการให้พรสุดยอดจริงๆ
  

คลังบทความของบล็อก