03 กันยายน 2558

ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันนี้ร่วมกับคณะ อสม. บ้านอุดมสุขและเทศบาลพรเจริญ เยี่ยมบ้านผู้ป่วย สำรวจแนะนำกำจัดลูกน้ำยุง พ่นหมอกควันกำจัดยุง
คลังบทความของบล็อก