29 กรกฎาคม 2558

เยี่ยมบ้านผู้ป่วย Palliative care


เยี่ยมบ้านผู้ป่วย Palliative care คุณยายคนนี้เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมาหลายปี อยู่ๆก็มาเป็นโรค...ตับอีก

คลังบทความของบล็อก