17 ตุลาคม 2557

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบฟรี

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบฟรี
ด้วยในปีที่ผ่านมามีการระบาดของโรคคอตีบในหลายจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน PCU ต.พรเจริญ จึงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในพื้นที่ ต.พรเจริญ ดังนี้
6 – 8 ต.ค. 57 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว
7 – 10 ต.ค. 57 อสม.เดินแจ้งข่าวให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 20 – 50 ปีมาฉีดวัคซีนตามแผนที่ได้กำหนด
13 ต.ค. 57 ที่บ้านโคกอุดม
14 ต.ค. 57 บ้านสามแยก,บ้านอุดมสุข
16 ต.ค. 57 บ้านแก้วสมบูรณ์
17 ต.ค. 57 บ้านน้อยเศรษฐี
20 ต.ค. 57 บ้านสมสะอาด
21 ต.ค. 57 บ้านเอราวัณ,บ้านพรเจริญ
22 ต.ค. 57 บ้านศรีอุดม
27 ต.ค. 57 บ้านอุดมพร
28 ต.ค. 57 บ้านเอือด

คลังบทความของบล็อก